Magyar népmesék rajzfilm

Az olvasott mese és a képi világ kapcsolata

Nem szorul sem igazolásra, sem különösebb magyarázatra, hogy az olvasás – ezen belül is a mese olvasása – nagyon fontos. Mi a helyzet azonban a mese képi világával (ahogyan én nevezem), pl. a rajzfilm alakjában megismerhető, befogadható mesékkel?

E kérdéskörben továbbra is a magyar népmesék foglalkoztatnak, a filmre vitt mesék közül is a Magyar népmesék című rajzfilmsorozat részei.

Magam nagy rajongója vagyok a sorozatnak, alig akad olyan mese, mely ne nyerte volna meg elsőre a tetszésemet, azokban pedig, amelyek nem kerültek azonnal a kedvencek közé, fokozatosan tárulnak fel az értékes gondolatok. A legkedvesebb meseepizódok köre tehát folyamatosan bővül, míg a „leg” szócska elveszíti a jelentőségét, hiszen ha így haladok, a sorozat összes darabját a kedvencek közé sorolhatom.

Fontosnak érzem ugyanakkor, hogy a megkedvelt – vagy csak egyszerűen megismert – mesék írott formáját is felkutassuk. Ezt hívhatjuk a mese eredeti alakjának is (eltekintve ehelyütt attól, hogy a mese igazi eredetije valószínűleg szóbeli szövegként alakult ki).

Nagyon hasznos, érdekes élményekkel gazdagíthat minket a mese két előfordulási formájának egybevetése, együttes értelmezése. Ezek ugyanis gyakran nagyon jól kiegészítik egymást: van, amit a képi világ gyorsabban láttat, előfordul, hogy olyat is mutat, ami egyébként a szövegből csak ráérzés útján lehetne kifejthető. Fordítva is igaz: van úgy, hogy a meséből – leggyakrabban az időhiány miatt – kimarad valami, ami az írott alakban szerepel.

Lássunk néhány példát.

Magyar népmesék rajzfilm: A kőszívű ember

A kőszívű ember című mesében egy öreg apóka kővé változtat három legényt és két leányt. A meséből kiderül a közvetlen ok – a legények megígérték, mégsem hoztak neki feleséget – de kiolvasható a valódi, mögöttes ok is. Az apóka elveszítette valamikor a szívét, úgy mondja, hogy „azért változtattam őket kővé, mert az én szívem is kőből van.” A kővé vált legények testvére visszahozza az apó elveszett szívét és ahogyan közeledik az erdei házikóhoz, úgy kezd el hullani az öreg könnye.

Mikor a legényke belép a házba, már úgy sír, mint a záporeső. Miután visszakapja a szívét, megkéri a leány, hogy változtassa vissza a kővé lett ifjakat, hadd legyenek ők is boldogok. A mese írott szövege egyszerűen csak úgy szól, hogy ezt az apóka megtette, a legények és leányok életre keltek. Nem így a rajzfilm. A leány kérése után az apó kimegy a kertbe és a saját könnyeivel locsolja meg a kőszobrokat, ezek pedig ettől kelnek életre.

Lehetetlen nem észrevenni, milyen finoman utal a képi világ a lelki-érzelmi blokk oldása során bekövetkező megkönnyebbülés erejére. Talán szokatlan képzettársítással: a könnyek itt, mint oldó-szer jelennek meg, amit az oLDás-áLDás azonos hangalakja miatt rokon értelemben is vehetünk. Nem is beszélve a SZER gyök hihetetlen erős energiájáról.

Magyar népmesék rajzfilm: Sárkányölő Sebestyén

A Sárkányölő Sebestyén című kitűnő mese azzal kezdődik, hogy volt egy szegény ember és három fia, akik igen nagy szegénységben éltek, gyakran enniük sem volt mit. A legények úgy döntenek, hogy ez így nem mehet tovább, elindulnak, hogy megkeressék a királyt és panaszukat előadhassák.

Szembe jön velük egy vándornak tűnő öregember, akiről a mese írott változata közbevetőleg jegyzi meg, hogy ő maga a király volt. Másképpen dolgozik a rajzfilm. Amikor a filmben elhangzik, hogy elhatározták, hogy fölkerekednek és elpanaszolják a királynak az ő nagy szegénységüket ezzel egy időben a filmkockákon azt látjuk, hogy a mese elején egy villanásra megmutatkozó király feláll a trónszékéről és átváltoztatja magát öreg vándorrá.

Vagyis egyáltalán nem véletlen, hogy éppen arra jár a vándor alakját öltő király, amerre a legények indultak, hanem a király elébe ment a legényeknek! Azért indult, hogy próbára tegye őket, próbára tegye lelkük erejét, szívük tisztaságát. A király szerepét tehát a rajzfilm – érzésem szerint – jobban hangsúlyozza, érthetőbbé teszi (a magyar népmese szakrális uralkodó-képére hamarosan vissza szeretnék térni).

Ehhez hasonló, a rajzfilm képi megoldásainak nagyszerű példáit A pelikánmadár és A csóka lányok meséinek értelmezése során is megemlítettem.

Magyar népmeséink - mindennapi útravalóink - letölthető könyv

12 magyar népmese értelmezését tartalmazó kötetem:

Holló Jankó,

Az álomlátó fiú,

Vas Laci,

Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony,

Szerencsének Szerencséje,

Pirosmalac,

A víz tündére,

A hétszépségű királykisasszony,

Megölő Istefán,

A vasfejű ember,

A találós mese,

A pelikánmadár

Magyar népmeséink - mindennapi útmutatóink

12 magyar népmese értelmezését tartalmazó kötetem:

A rest macska

A lusta lány

A furfangos koldus

Az irigy bátya

A csóka lányok

A csillagszemű juhász

A kékfestőinas

Egyszemű, Kétszemű, Háromszemű

Az égig érő fa (I-II)

Király kis Miklós

A Halál

Ezek a bejegyzések is érdekelhetnek:

Csel, furfang vagy hazugság?

A csel, furfang, hazugság változatos előfordulási és eltérő értelmezési-értékelési lehetőségei jelennek meg A kőleves és A szállást kérő róka c. magyar népmesékben.A kőleves A kőleves című magyar népmese – mely első látásra bizony a másik becsapására épül – a...

Arany László: Magyar népmesék

Arany László magyar költő és mesegyűjtő, Arany János fia 125 éve – 1898-ban – halt meg, 2024-ben ünnepeljük majd a születésének 180. évfordulóját. Jeles időszak ez arra, hogy egy rövid bejegyzés erejéig megemlékezzünk róla.1862-ben jelent meg Arany László híressé vált...

Fontosnak vélt elvárások elengedése – A rekeszfonó lány

Fontosnak vélt elvárások elengedése "A rekeszfonó lány" című magyar népmese alapján.A Magyar népmeséink – mindennapi útmutatóink című kötetünkben kifejtésre került A lusta lány című palóc népmese. Egy korábbi alkalommal pedig egy olyan mesét vettünk nagyító alá, mely...

A három szegény legény

A három szegény legény című mese A madárasszony című kötetben olvasható. A felütése már-már egy „gyorsított felvételhez” hasonlít (a harmadik bekezdés már a kifejtős rész, itt már a cselekmény kellős közepében járunk). Egy szegény ember vándorútra küldi három fiát,...

Az öreg király hagyatéka

Néhány bejegyzéssel korábban foglalkoztunk a kudarc, csalódás utáni talpraállás, újraindulás kérdéskörével. (Felállás a kudarc után) A nagy kedvenc Király Kis Miklós után a másik magyar népmese, amit ebben a témában felelevenítünk, Az öreg király hagyatéka.A mese...

Sárkányölő Sebestyén – életcélok, lehetőségek és erőforrások

Ez alkalommal a Sárkányölő Sebestyén meséjébe pillantunk be, de – szinte már szokás szerint – nem a címszereplő főhőst, hanem az őt útnak indító királyt állítjuk a középpontba. A mese A bűbájos lakat című gyűjteményben olvasható (Berze Nagy János gyűjtése), kitűnő...

Felállás a kudarc után

Megdöbbentő, milyen sok népmese foglalkozik a kudarc, bukás utáni talpraállás és az újraindulás témakörével. Vagy úgy, hogy egyenesen ez a probléma áll a mesei történet középpontjában, akár úgy, hogy a mese egyébként szán fontos szerepet a kérdésnek.  „A legnagyobb...

Ki miből tanul?

Itt most nem arra gondolunk, hogy a tanuláshoz sokszor elengedhetetlen szakirodalom kiválasztása milyen megfontolások alapján történhet (bár mára a mesetudománynak is megvan a maga irodalma). Sokkal inkább arra, hogy szóból ért a magyar ember – így a közmondás – igen...

A kőleves

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény, háborúból hazatérő katona. Vándorolt faluról falura, rongyosan szegény, és éhesen…” Így kezdődik A kőleves című magyar népmese.  A katona egyre éhesebb és napról napra türelmetlenebb. A helyzete kilátástalannak...

A só

Sóval vagy só nélkül? Mesés gondolatok fontos és fontosnak vélt értékekről A só című magyar népmese kapcsán. A só című mese minden bizonnyal a legismertebb magyar népmesék egyike, melynek több változata is elterjedt, még ha nem is azonos mértékben. A mai alkalommal...