Elállási nyilatkozat

 

Elállási nyilatkozat

(minta)

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Kitöltés előtt kérjük olvassa el figyelmesen az általános szerződési feltételeket!

 

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

 

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt